Convocatòria activa Indústria 4.0 per a empreses industrials de les Illes Balears

  Es convoca la Concessió d’Ajudes dirigides a impulsar la Transformació Digital de la Indústria Espanyola i dotar a les empreses de la Comunitat Autònoma d’Illes Balears d’estratègia, iniciatives i accions que els ajudin en aquesta transformació en el marc del Projecte Indústria Connectada 4.0 d’acord amb el que es preveu en l’Ordre EIC/743/2017, de 28 de juliol i modificada per l’Ordre ICT/818/2020, de 10 d’agost.

  Beneficiaris:
  Empreses de la Comunitat Autònoma d’Illes Balears, qualsevol que sigui la seva forma jurídica que, complint els requisits i condicions establerts en aquesta convocatòria, desenvolupen o desenvoluparan una activitat industrial productiva.

  Més informació Bases de la convocatòria
  – Annex I: Declaració responsable obligatòria
  – Guia pràctica certificat digital i signatura electrònica 2021
  – Extracte de la convocatòria al BOE