Línia d’ajuts pel finançament industrial IDI-ISBA 2020.

  24/09/2020 – Línia d’ajuts pel finançament industrial IDI-ISBA 2020.

  Convocatòria d’una línia d’ajuda a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir les despeses d’operacions de finançament per a inversions productives previstes en el Pla estratègic industrial 2018-2025.

  Beneficiaris:

  Aquestes ajudes aniran adreçades a PIMES de naturalesa privada, i les societats civils o comunitats de béns domiciliades, que duguin a terme un projecte d’inversió per a la millora dels processos productius o de producte a les Illes Balears. Han de desenvolupar una activitat industrial d’algun dels epígrafs d’IAE inclosos en les divisions 2, 3 i 4 de la secció primera, així com les incloses en el grup 162 o en el 504 de l’IAE.
  Inversions susceptibles de finançament:

  Seran susceptibles de subvenció les despeses per al finançament de les actuacions d’inversió productiva per a la millora dels processos productius o de producte del sector secundari, realitzades i formalitzades a centres productius de les Illes Balears.

  On sol·licitar l’aval:

  Per a operacions menors a 100.000€ la sol·licitud s’ha de fer online a la web de ISBA. En aquest cas, és rebrà la resposta en un termini de 72h.

  Per a operacions majors a 100.000€, s’ha de fer la sol·licitud a les oficines d’ISBA (C. Murcia, 21, Eivissa – 971 398 930)

  Data fins al: dijous, 21 de octubre de 2021

  Enllaços:
  https://www.isbasgr.es/es/productos-isbaidi
  https://www.isbasgr.es/_Uploads/Noticias/Docs/Boib%2026%20de%2029%2002%202020%20Castellano.pdf
  http://contents.idi.es/images/documents/idi_isba_2021.pdf
  https://www.caib.es/seucaib/es/201/empresas/tramites/tramite/4078108
  https://www.caib.es/seucaib/ca/201/empresas/tramites/tramite/4078108/