S’aprova convocatòria d’ajudes per a inversions en les explotacions agràries beneficiaries del projecte Disseny i implementació de Plans Estratègics de Gestió Empresarial de titulars d’explotacions agràries joves i de recent incorporació a Eivissa i Formentera, per als anys 2022 a 2023

  S’aprova convocatòria d’ajudes per a inversions en les explotacions agràries beneficiaries del projecte Disseny i implementació de Plans Estratègics de Gestió Empresarial de titulars d’explotacions agràries joves i de recent incorporació a Eivissa i Formentera, per als anys 2022 a 2023.

  Referència: 92057
  Organisme: Grup d’Acció Local per al Desenvolupament Rural d’Eivissa i Formentera
  Sector: Agrari
  Administració: Organisme Autònom

  Àmbit geogràfic: Illes Balears

  Informació addicional

  Tipus d’ajuda: Subvenció
  Destinataris: Persones físiques o jurídiques o els titulars d’explotacions en règim de titularitat compartida que tingui la consideració d’agricultor actiu
  Termini de sol·licitud: Primera convocatòria fins al 26 de maig de 2022, segona convocatòria de l’1 de juliol fins al 31 de desembre de 2022., per al 2023 primera convocatòria de l’1 de gener fins al 30 de juny de 2023, per al 2023 segona convocatòria de l’1 de juliol fins al 31 de desembre de 2023
  Web de l’organisme convocant: http://www.leadereivissaiformentera.com/