S’aprova la convocatòria extraordinària per a l’any 2021 d’ajudes als emprenedors i a les emprenedores i a la micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les Illes Balears per a cobrir els interessos i el cost de l’aval d’Isba SGR…

  S’aprova la convocatòria extraordinària per a l’any 2021 d’ajudes als emprenedors i a les emprenedores i a la micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les Illes Balears per a cobrir els interessos i el cost de l’aval d’Isba SGR, d’operacions de finançament d’inversions productives i liquiditat per a pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, que podrà ser objecte de cofinançament amb càrrec a la incorporació dels fons addicionals de REACT-UE al POIB FEDER 2014-2020.

  Referència: 80419
  Organisme: Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors
  Sector: empreses en general
  Administració: Govern de les Illes Balears
  Àmbit geogràfic: Illes Balears

  Informació addicional

  Tipus d’ajuda: avals

  Destinataris: persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada, societats civils o comunitats de béns, agrupacions d’interès econòmic (AIE), unions temporals d’empreses (UTE) que compleixin els requisits de les microempreses, pimes i emprenedors en procés de creació empresarial.

  Termini de sol·licitud: fins al 30 de juny de 2021

  Web de l’organisme convocant: https://www.caib.es/sites/atenciociutadania/ca/l/oficines

  Referències de la publicació:
  Convocatòria: resolució 210209. Butlletí Oficial dels Illes Balears número 18, d’11 de febrer de 2021
  Modificació: resolució 210305. Butlletí Oficial dels Illes Balears número 32, de 6 de març de 2021