S’aprova la convocatòria de subvencions per a fer costat a projectes de recerca d’humanitats i de la cultura vinculats amb les Illes Balears per a l’any 2021, en el context de l’actual epidèmia de COVID-19.

  S’aprova la convocatòria de subvencions per a fer costat a projectes de recerca d’humanitats i de la cultura vinculats amb les Illes Balears per a l’any 2021, en el context de l’actual epidèmia de COVID-19.

  Referència: 87097
  Organisme: Institut d’Estudis Balearicos
  Sector: Cultura i Comunicació
  Administració: Govern de les Illes Balears
  Àmbit geogràfic: Illes Balears

  Informació addicional
  Tipus d’ajuda: Subvenció
  Destinataris: Persones físiques, col·lectius d’investigadors, estudiosos o creadors constituïts com a persona jurídica o comunitat de béns donades d’alta d’activitat econòmica en epígrafs vinculats a la creació i a l’activitat professional en l’àmbit de la cultura

  Termini de sol·licitud: Fins al 7 d’octubre de 2021
  Web de l’organisme convocant: http://www.iebalearics.org

  Referències de la publicació

  Resolució 210831. Butlletí Oficial dels Illes Balears número 119 de 2 de setembre de 2021 Convocatòria

  Resolució 210831. Butlletí Oficial dels Illes Balears número 119 de 2 de setembre de 2021 Extracte