Convocatòria de subvencions en matèria de lloguer en el municipi de Sant Josep de sa Talaia

  Fecha desde: 9 de desembre del 2021
  Fecha fins: 19 de desembre del 2021
  Categoria: Economia
  Àmbit: Espanya

  Descripció:

  L’objectiu d’aquesta convocatòria és la concessió d’ajudes econòmiques adreçades a facilitar l’accés i el gaudiment d’un habitatge en règim de lloguer a través de l’atorgament d’ajudes directes als llogaters. Aquesta convocatòria d’ajudes anirà adreçada a donar suport als següents
  sectors de població resident en el municipi:

  Línia 1: persones o famílies amb escassos recursos econòmics que tenguin la residència habitual i permanent a un habitatge de lloguer.
  Línia 2: joves menors de 35 anys com a suport a l’emancipació.
  Línia 3: joves estudiants que cursin els estudis fora de l’illa d’Eivissa, per tal que aquesta ajuda els pugui servir de complement a les grans despeses que genera aquesta situaci

  Requisits generals
  Totes les persones beneficiàries hauran d’acreditar que, a la data de la publicació de l’extracte de la present convocatòria, compleixen els següents requisits:

  a. La persona sol·licitant ha d’estar empadronada a Sant Josep de sa Talaia almenys amb 6 mesos d’antelació.
  b. Acreditar residència legal a Espanya.
  c. Que la renda de l’habitatge objecte del contracte del lloguer sigui igual o inferior a 1.500,00 € mensuals.
  d. Haver satisfet les rendes del contracte de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud d’ajuda.
  e. Que els ingressos anuals de la unitat de convivència durant el 2020, sumats els de tots el convivents, no superin els següents límits:
  -IPREM de 2021 x 4 (31.634,40 €), en general.
  -IPREM de 2021 x 5 (39.543,00 €) per a famílies nombroses de categoria general o quan entre els membres de la unitat de convivència hi hagi alguna persona amb una discapacitat reconeguda del 33% al 64%.
  -IPREM de 2021 x 6 (47.451,60 €) per a famílies nombroses de categoria especial o quan entre els membres de la unitat de convivència hi hagi alguna persona amb una discapacitat reconeguda del 65% o més…

  Enllaços:
  BOIB nº171