3 Operaris/es de serveis múltiples per substitució

  PROGRAMA  REACTIVA SANT JOSEP 

  Línia 3. DIRIGIDA A LA RESTA DE DESOCUPATS DE 30 ANYS O MÉS, QUE NO 

  COMPLEIXIN LA CONDICIÓ D’ATURAT DE LLARGA DURADA

  1.Ocupació sol·licitada: 3 Operaris/es de serveis múltiples per substitució

  Empresa: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia CONVOCATORIA REACTIVA 2020

  Dades addicionals

  Funcions:

  • Manteniment d’edificis municipals i escoles del municipi realitzant tasques de

  reforç en pintura, petites obres, petites reparacions de fontaneria, neteja viària,

  petites obres de manteniment jardineria en parcs i jardins.

  • Donar suport a les activitats de promoció cultural i d’oci del municipi realitzant

  tasques de trasllat del material necessari, muntatge i desmuntatge d’escenaris,

  carpes, carrosses, per a la seva instal·lació i/o utilització.

  • Recolzar les activitats operatives d’altres unitats o Àrees.

  Requisits:

  • Desocupats de 30 anys o més, que no compleixin la condició d’aturat de llarga

  durada.

  • Inscrits un mínim de 3 mesos com a desocupats al SOIB a data del 08/03/2021 o

  amb una durada d’inscripció inferior en el cas de persones provinents d’un

  expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) finalitzat.

  • Es prioritzarà per les persones residents al municipi.

  Durada: 2 vacants fins el 18 de setembre de 2021, i 1 vacant fins el 12 de setembre de 2021

  Salari: 1.760,35 brut mes (inclou plus de residència i prorrata pagues extres)

  Lloc: a Diferents escoles i edificis municipals del municipi, es tindrà en compte la proximitat al domicili sempre que sigui possible.

  Jornada: completa ,37,5 hores.

  Data prevista incorporació :28/07/2021

  Condicions: Contracte temporal.. Jornada completa. Horari de 07:00-14:30h. Inscripcions fins al 13/07/21 al següent enllaç: https://soib.es/es/soib-reactiva/