3 ordenances

  DIRIGIDA A LA RESTA DE DESOCUPATS DE 30 ANYS O MÉS, QUE NO
  COMPLEIXIN LA CONDICIÓ D’ATURAT DE LLARGA DURADA

  7. Ocupació sol·licitada: 3 ordenances
  Empresa: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia. CONVOCATÒRIA REACTIVA 2020
  Dades addicionals:
  Funcions:
  • Reforç a les dependències municipals de l’Ajuntament de Sant Josep desenvolupant
  feines de consergeria: vigilància, control, custodia i conservació d’equipaments. Presa
  de temperatura i control d’entrades i sortides d’usuaris. Obertura i tancament
  d’instal·lacions.
  Requisits:
  • Desocupats de 30 anys o més, que no compleixin la condició d’aturat de llarga
  durada.
  • Estar inscrit un mínim de 3 mesos com a persona desocupada en el SOIB a data del
  08/03/2021 o amb una durada d’inscripció inferior en el cas de persones provinents
  d’un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) finalitzat.
  • Altres: es valorarà tenir un nivell de català acreditat. Es farà entrevista personal. Es
  prioritzaran les persones residents en el municipi.
  Salari: 1.282,06 euros/mes brut (inclou plus de residència i prorrata de pagues extres).
  Jornada: completa, 37,5 hores
  Durada: 4 mesos
  Data prevista d’incorporació: 06/05/2021
  Lloc: Ajuntament de Sant Josep, edifici principal. Oficines municipals de Sant Jordi. Oficines
  municipals de Cala de Bou.
  Nivell d’estudis: sense estudis
  Condicions: contracte temporal de 4 mesos. Jornada completa. Horari: 2 vacants en horari
  de 8.00 h a 15.30 h, i 1 vacant de 13.30h a 21 h. Inscripcions fins al 16/03/2021 en el següent
  enllaç: https://soib.es/es/soib-reactiva