Agent d’ocupació i desenvolupament local

  Ocupació sol·licitada: Agent d’ocupació i desenvolupament local

  Nombre de llocs oferts: 1

  Categoria professional: A2

  Titulació acadèmica requerida: Titulacions universitaries de la brança de Ciencies Socials i Jurídiques.

  Funcions i tasques del lloc de feina:

  – Detectar les convocatòries de subvencions del SOIB en matèria de Polítiques Actives d’Ocupació.

  – Redacció dels projectes i presentació de la documentació requerida.

  – Gestió dels projectes per al seu correcte funcionament (contractacions, incidències,…)

  – Redactar ofertes de feina i gestionar-les amb l’oficina d’ocupació participant en el procés selectiu.

  – Elaboració de memòries econòmiques per a la seva finalització, i resposta a requeriments.

  – Accions de difusió.

  Localitat del lloc de feina: Sant Josep de sa Talaia (Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia)

  Municipi: Sant Josep de sa Talaia

  Tipus de contracte: Temporal (per substitució d’una excedència)

  Durada del contracte: Del 28 de gener de 2020 (previsió) al 19 de juliol de 2020.

  Tipus de jornada: Completa

  Salari brut mensual: 2.410,49 € (Inclou salari, prorrata paques extres i complements salarials)

  Altres requisits: Carnet de conduir i vehicle propi Nivell B2 de català o realització de prova de nivell Informàtica a nivell usuari avançat. Coneixement mínim de les convocatòries relacionades amb Polítiques Actives d’Ocupació. Experiència en gestió i coordinació d’equips de treball. Gestió pressupostària.

  Procés selectiu: Es realitzarà procés selectiu entre el SOIB i l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

  Persones interessades en l’oferta: https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06