Directors de temps lliure

    01/06/2020 – Empresa: Ajuntament de Sant Josep

    Ocupació sol·licitada: Bases que han de regir la convocatòria de la constitució d’una borsa de treball per cobrir amb caràcter temporal la contractació de directors de temps lliure per a les escoles d’estiu i altres activitats que organitza l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

    Objecte: És objecte de la present convocatòria la creació d’una borsa de treball per cobrir amb caràcter temporal la contractació de DIRECTORS DE TEMPS LLIURE per a les escoles d’estiu i altres activitats de temps lliure que organitzi l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, mitjançant el procediment de concurs

    Bases de la convocatòria per directors