Director/a de Programa SOIB JOVE JARDINS DE SA TALAIA

  Ocupació sol·licitada: Director/a de Programa SOIB JOVE JARDINS DE SA TALAIA

  Lloc de Feina: Sant Josep de Sa Talaia

  Data d’inici prevista: 25/11/2021

  Durada: 10 meses

  Dades addicionals

  Funcions: Direcció del projecte mixt de formació i ocupació SOIB JOVE JARDINS DE SA TALAIA , que consisteix en:

  • Planificació, organització i gestió del projecte.
  • Seguiment i control del desenvolupament del projecte en coordinació amb el personal municipal gestor.
  • Direcció, coordinació i suport pedagògic de les activitats formatives que es duran a terme.
  • Coordinació de l’equip de personal docent i de l’alumnat del programa i en el desenvolupament de l’obra amb els responsables de les diferents àrees municipals.
  • Elaboració, disseny i seguiment de l’itinerari personalitzat de l’alumnat treballador.
  • Realització de la justificació econòmica, memòria tècnica i altres gestions per el correcte desenvolupament i tancament del programa.
  • Realització de les gestions internes necessàries per al desenvolupament del programa.

  Requisits:

  • Grau en Pedagogia, Psicologia, Psicopedagogia, Treball Social, Educació Social, sociologia, Relacions Laborals, Recursos Humans o equivalent.
  • Nivell de català B2 ( Si no pot acreditar el nivell de llengua catalana es realitzarà prova de nivell)
  • Permís de conduir B i vehicle propi.
  • Coneixements informàtics: paquet Office avançat

  Grup Professional: A2

  Condicions: Contracte temporal fins el 23/09/2021. Jornada completa. Horari de 8 a 15:30h. Salari i inscripcions fins al 07/11/2021 al següent enllaç: https://intranet.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-MXPER