Docent de C.P. de Neteja al Programa SOIB 30 NETEJA SANT JOSEP IV

  Ocupació sol·licitada: Docent de C.P. de Neteja al Programa SOIB 30 NETEJA SANT JOSEP IV

  Lloc de Feina: Sant Jordi de ses Salines

  Data d’inici prevista: 16/11/2021

  Durada: 10 meses

  Dades addicionals

  Funcions: Docent del projecte mixt de formació i ocupació SOIB 30 NETEJA SANT JOSEP IV , que consistirà en:

  • Impartir i avaluar els mòduls del Certificat de Professionalitat SSCM0108 NETEJA DE SUPERFÍCIES I MOBILIARI EN EDIFICIS I LOCALS
  • Acompanyar, supervisar i organitzar la part de treball efectiu de l’alumnat-treballador realitzant els desplaçaments necessaris.
  • Realitzar les gestions i tràmits interns necessaris per al correcte desenvolupament del programa

  Requisits:

  • Titulacions admeses:
   • Tècnic superior de la família professional serveis socioculturals i a la comunitat, àrea d’assistència social i serveis al consumidor.
   • Certificat de professionalitat de nivell 3 de la família professional serveis socioculturals i a la comunitat, àrea professional d’Assistència social i serveis al consumidor, àrea d’assistència social i serveis al

  Consumidor.

  • 1 any d’experiència a la unitat competència, si no té titulació es demanen acreditar 3 anys d’experiència a la unitat de competència.
  • Acreditar la capacitació docent
  • Nivell de català B2 ( Si no pot acreditar el nivell de llengua catalana es realitzarà prova de nivell)
  • Permís de conduir B i vehicle propi.
  • Coneixements informàtics: paquet Office intermig

   

  Grup Professional: A2

  Condicions: Contracte temporal fins el 13/09/2021. Jornada completa. Horari de 8 a 15:30h. Salari i inscripcions fins al 07/11/2021 al següent enllaç: https://intranet.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-MXPER