Docent de Certificat de professionalitat del Programa Sant Josep T’informa

  Ocupació sol·licitada: Docent de Certificat de professionalitat del Programa Sant Josep T’informa

  Lloc de Feina: Viver municipal en Sant Josep de Sa Talaia.

  Empresa: Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia

  Data d’inici: 27/10/2020

  Durada: 11 mesos i mig (incorporació immediata)

  Dades addicionals

  Funcions: Docent del projecte mixt de formació i ocupació “SANT JOSEP T’INFORMA”, que consistirà en:

  • Impartir i avaluar els mòduls del Certificat de Professionalitat ADGG0408 Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals.
  • Acompanyar, supervisar i organitzar la part de treball efectiu de l’alumnat-treballador realitzant els desplaçaments necessaris.
  • Gestions i tràmits interns relacionats amb el lloc de feina.

  Requisits:

  • Tenir algunes de les següents titulacions:
  • Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres equivalents.
  • Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents.
  • Tècnic i Tècnic Superior de la família professional d’Administració i Gestió
  • Certificats de professionalitat de nivell 2 i 3 de l’àrea professional de Gestió de la Informació i Comunicació de la família professional d’Administració i gestió.
  • Nivell de català B2 ( Es realitzarà prova de nivell)
  • S’han de complir els requisits exigits per a impartir el Certificat de Professionalitat ADGG0408.
  • Permís de conduir B i vehicle propi

  Grup Professional: A2

  Condicions: Contracte d’obra i servei de 11 mesos i mig. Jornada parcial del 80% (34h/s). Horari a determinar, de matins. Salari i inscripcions als baners habilitat fins el dia 8 de desembre a: https://soib.es/es/programes-mixts-formacio-ocupacio-2020-2021-a-partir-de-30-anys/