Docent de FCOO01 Inserció laboral i tècniques de cerca d’ocupació, en el programa SOIB 30 Neteja Sant Josep IV

  Docent de FCOO01 Inserció laboral i tècniques de cerca d’ocupació, en el programa SOIB 30 Neteja Sant Josep IV.

  Ocupació sol·licitada: Docent (contractació mercantil)
  Lloc de treball: Sant Jordi de ses Salines, Sant Josep de sa Talaia
  Data d’inici prevista: 22/08/2022
  Durada: 15 hores
  Dades addicionals

  Funcions: Docent de l’especialitat formativa en el projecte mixt de formació i ocupació
  SOIB 30 “Neteja Sant Josep IV”, que consistirà en:
  •Impartir i avaluar l’especialitat formativa FCOO01 Inserció laboral i tècniques de cerca
  d’ocupació, en el programa SOIB 30 Neteja Sant Josep IV.
  •Reportar a la direcció del programa la documentació relacionada realitzant les
  gestions i tràmits necessaris per a la correcta impartició i desenvolupament del
  programa.

  Requisits:
  Titulacions admeses:
  • Llicenciatura en pedagogia, psicologia, psicopedagogia, o diplomatura en
  educació social, relacions laborals o magisteri, o en defecte d’això capacitació
  professional equivalent
  • 2 anys d’experiència en la unitat competència.
  • Acreditar la capacitació docent,
  • Coneixements informàtics: avançat en la cerca d’ocupació “en línia”.

  Condicions:
  Contracte mercantil. Jornada parcial de 5h/dia durant el 23,24 i 25 d’agost de 2022
  (susceptible a modificacions).
  Inscripcions fins al 16/08/2022 en el següent enllaç: Govern de les Illes Balears – ACCFOR
  (caib.es)