Agent de Rampa – Aeroport d’Eivissa

  Ocupació sol·licitada: Agent de Rampa – Aeroport d’Eivissa

  Lloc de treball: Aeroport d’Eivissa

  Empresa: Ibèria L.A.E

  Data d’inici: 24 i 27 de juny de 2022

  Durada: 3 mesos

  Dades addicionals
  Funcions: Classificació i estiba en cellers d’equipatges i mercaderies i maneig d’equips.

   

  Requisits: Títol en Educació General Bàsica o Títol en E.S.O. Titulació degudament homologada. Sense tenir la titulació exigida, documentació que acrediti experiència mínima d’un any en activitats afins.

  Superar el procés de selecció: Proves d’esforç físic, entrevista personal, reconeixement mèdic i cursos formatius.

  Permís de treball en vigor.

  Es valorarà permís de conduir classe B.

  Observacions/Condicions: Es requerirà acreditar llacunes en l’expedient acadèmic o laboral de més de 28 dies en els últims 5 anys.

  Per a l’obtenció de l’acreditació que dona accés al recinte aeroportuari, els candidats que resultin seleccionats, hauran de superar la comprovació d’antecedents penals.

  Enviament de CV’s: https://portal.iberia.es/iberiaEmpleo/

  Ibzkg2@iberia.es / ibzkg3@iberia.es