Monitors de temps lliure

    01/06/2020 – EMPRESA: AJUNTAMENT DE SANT JOSEP

    Ocupació sol·licitada: Bases que han de regir la convocatòria de la constitució d’una borsa de treball per cobrir amb caràcter laboral temporal la contractació de monitors de temps lliure per a les escoles d’estiu i altres activitats que organitza l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

    Objecte: És objecte de la present convocatòria la creació d’una borsa de treball de caràcter laboral per cobrir, amb caràcter temporal, la contractació de MONITORS DE TEMPS LLIURE per a les escoles d’estiu i altres activitats de temps lliure que organitzi l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, mitjançant el procediment de concurs.

    Bases de la convocatòria per monitors