Oferta sol·licitada: Docent de C.P. de jardineria al Programa SOIB 30 JARDINS DE SA TALAIA II

  Ocupació sol·licitada: Docent de C.P. de jardineria al Programa SOIB 30 JARDINS
  DE SA TALAIA II
  Lloc de Feina: Sant Josep de Sa Talaia
  Data d’inici prevista: 19/10/2022
  Durada: 7 meses
  Dades addicionals

  Funcions: Docent del projecte mixt de formació i ocupació SOIB 30 JARDINS DE
  SA TALAIA II, que consistirà en:
   Impartir i avaluar els mòduls del Certificat de Professionalitat AGAO0108
  ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS, I CENTRE DE JARDINERIA
   Acompanyar, supervisar i organitzar la part de treball efectiu de l’alumnat-
  treballador realitzant els desplaçaments necessaris.
   Donar suport a al direcció del programa i realitzar les gestions i tràmits interns
  necessaris per al correcte desenvolupament del programa.
  Requisits:
   Titulacions admeses:
  o Enginyer Agrònom o Enginyer de Montes.
  o Llicenciat en Biologia.
  o Enginyer tècnic agrícola o forestal.
  o Tècnic Superior en Gestió i Organització d'empreses agropecuàries.
  o Tècnic Superior en Gestió i Organització dels Recursos Naturals i
  o Paisatgístics.
  o Tècnic en Jardineria.
  o Certificat de professionalitat de nivell 3 de la família professional
  d'agrària i de l'àrea professional de jardineria
  o
   1 any d’experiència a la unitat competència, si no té cap titulació anterior es
  demanen acreditar 3 anys d’experiència a la unitat de competència.

   Acreditar la capacitació docent

   Nivell de català B2 ( Si no pot acreditar el nivell de llengua catalana es realitzarà
  prova de nivell)
   Permís de conduir B i vehicle propi.
   Coneixements informàtics: paquet Office avançat

  Grup Professional: A2

  Condicions: Contracte temporal fins el 17/05/2023. Jornada completa. Horari de 8
  a 15:30h. Salari i inscripcions fins al 05/11/2022 al següent enllaç:

  Ofertes de personal directiu, docent i de suport per als programes mixts SOIB Ocupació i Formació | Servei d’Ocupacio