Ocupació sol·licitada: Director/a de Programa SOIB 30 Formació i ocupació JARDINS DE SA TALAIA

  Ocupació sol·licitada: Director/a de Programa SOIB 30 Formació i ocupació
  JARDINS DE SA TALAIA II
  Lloc de Feina: Sant Josep de Sa Talaia
  Data d’inici prevista: 19/10/2022
  Durada: 7 meses
  Dades addicionals
  Funcions: Direcció del projecte mixt de formació i ocupació SOIB 30 JARDINS DE
  SA TALAIA II , que consisteix en:
   Planificació, organització i gestió del projecte.
   Seguiment i control del desenvolupament del projecte en coordinació amb
  el personal municipal gestor.
   Direcció, coordinació i suport pedagògic de les activitats formatives que es
  duran a terme.
   Coordinació de l’equip de personal docent i de l’alumnat del programa i en el
  desenvolupament de l’obra amb els responsables de les diferents àrees
  municipals.
   Elaboració, disseny i seguiment de l'itinerari personalitzat de l’alumnat
  treballador.
   Realització de la justificació econòmica, memòria tècnica i altres gestions
  per el correcte desenvolupament i tancament del programa.
   Realització de les gestions internes necessàries per al desenvolupament del
  programa.
  Requisits:
   Grau en Pedagogia, Psicologia, Psicopedagogia, Treball Social, Educació Social,
  sociologia, Relacions Laborals i Recursos Humans, o equivalent.
   Nivell de català B2 ( Si no pot acreditar el nivell de llengua catalana es realitzarà
  prova de nivell)
   Permís de conduir B i vehicle propi.
   Coneixements informàtics: paquet Office avançat
  Grup Professional: A2

  Condicions: Contracte temporal fins el 17/05/2023. Jornada completa. Horari de 8
  a 15:30h. Salari i inscripcions fins al 05/10/2022 al següent enllaç:

  Ofertes de personal directiu, docent i de suport per als programes mixts SOIB Ocupació i Formació | Servei d’Ocupacio