REACTIVA (=+30 No aturats llarga durada): Operaris/es de serveis múltiples

  OFERTES DE FEINA CONVOCATORIA REACTIVA 2020

  Línia 3. DIRIGIDA A LA RESTA DE DESOCUPATS DE 30 ANYS O MÉS, QUE NO COMPLEIXIN LA CONDICIÓ D’ATURAT DE LLARGA DURADA: 

  DIFUSSIÓ DE LES OFERTES fins al 15/11/2020 

  Ocupació sol·licitada: 7 Operaris/es de serveis múltiples

  Empresa: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia CONVOCATORIA REACTIVA 2020

  Dades addicionals 

  Funcions: 

  • Manteniment d’edificis municipals i escoles del municipi realitzant tasques de reforç en pintura, petites obres, petites reparacions de fontaneria, neteja viària, petites obres de manteniment jardineria en parcs i jardins.
  • Donar suport a les activitats de promoció cultural i d’oci del municipi realitzant tasques de trasllat del material necessari, muntatge i desmuntatge d’escenaris,  carpes, carrosses, per a la seva instal·lació i/o utilització.
  • Recolzar les activitats operatives d’altres unitats o Àrees.

  Requisits: 

  • Desocupats de 30 anys o més, que no compleixin la condició d’aturat de llarga  durada.
  • Inscrits un mínim de 3 mesos com a desocupats al SOIB a data del 05/11/2020 o  amb una durada d’inscripció inferior en el cas de persones provinents d’un  expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) finalitzat.
  • Altres: Es prioritzarà per les persones residents al municipi.

  Durada: 4 mesos.

  Salari: 1.760,35 brut mes (inclou plus de residència i prorrata pagues extres)

  Lloc: a Diferents escoles i edificis municipals del municipi, es tindrà en compte la  proximitat al domicili sempre que sigui possible.

  Jornada: completa , 37,5 hores.

  Data prevista incorporació :01/12/2020

  Nivell d’estudis: sense estudis

  Condicions: Contracte d’obra i servei de 4 mesos. Jornada completa. Horari de 8h a  15:30h. Inscripcions fins al 15 /11/20 al següent enllaç: https://soib.es/es/soib-reactiva/