REACTIVA (=+30 No aturats llarga durada): Auxiliar administratiu/va

  OFERTES DE FEINA CONVOCATORIA REACTIVA 2020

  Línia 3. DIRIGIDA A LA RESTA DE DESOCUPATS DE 30 ANYS O MÉS, QUE NO COMPLEIXIN LA CONDICIÓ D’ATURAT DE LLARGA DURADA: 

  DIFUSSIÓ DE LES OFERTES fins al 15/11/2020 

  Ocupació sol·licitada: 3 auxiliar administratiu/va

  Empresa: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia CONVOCATORIA REACTIVA 2020

  Dades addicionals 

  Funcions: 

  • Suport administratiu als diferents departaments de l’Ajuntament. Informació i  atenció al públic, presencial i telefònica. Gestió d’expedients. Escaneig i arxiu de  documentació. Preparació de correspondència. Fotocòpies i altres funcions  derivades del perfil de l’ocupació.

  Requisits: 

  • Desocupats de 30 anys o més, que no compleixin la condició d’aturat de llarga  durada.
  • Inscrits un mínim de 3 mesos com a desocupats al SOIB a data del 05/11/2020 o  amb una durada d’inscripció inferior en el cas de persones provinents d’un  expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) finalitzat.
  • Estudis homologats d’EGB o ESO
  • Valorable: nivell de català acreditat.
  • Altres: Es valorarà tenir un nivell de català acreditat. Es farà entrevista personal.  Es prioritzarà per les persones residents al municipi.

  Lloc: Ajuntament de Sant Josep edifici principal. Oficines municipals de Sant Jordi. Oficines municipals de Cala de Bou.

  Durada: 4 mesos.

  Salari: 1.760,35 brut mes (inclou plus de residència i prorrata pagues extres)

  Jornada: completa , 37,5 hores.

  Data prevista incorporació :01/12/2020

  Nivell d’estudis: Estudis homologats d’EGB o ESO

  Condicions: Contracte d’obra i servei de 4 mesos. Jornada completa. Horari de 8h a  15:30h. Inscripcions fins al 15 /11/20 al següent enllaç: https://soib.es/es/soib-reactiva/