L’entrada en vigor de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions, l’article 14.2 obliga a certs col·lectius a relacionar-se de forma electrònica amb qualsevol Administració Pública. Des de l’Agència de Desenvolupament Local de Sant Josep volem facilitar-te la informació i ajuda que necessites. 

PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS 

Per presentar una sol·licitud a l’Ajuntament caldrà accedir  a  la Seu  Electrònica de l’Ajuntament de Sant Josep oberta les 24 hores. Un cop dins la Seu Electrònica, haurem de prémer sobre “catàleg de tràmits”. Per buscar un tràmit podrem usar el cercador o bé buscar-lo en el llistat de tràmits. Es convenient evitar en la mesura del possible l’ús de la “Instància General”. Escollirem el tràmit desitjat i premerem sobre “Tramitació Electrònica”.

La següent pantalla que se’ns mostra haurem de seleccionar “Cl@ve”. Seguirem els passos per identificar-nos, un cop identificats ens retornarà per continuar en la tramitació. A la Seu ens comprovarà la identitat i triarem si som el Sol·licitant o el Representant.

Ara hem de seguir la guia de tramitació, on el primer pas ens tocara omplir el formulari, el qual variarà segons sigui el tràmit escollit. El següent pas serà carregar la documentació que se’ns demana, aquí trobarem documentació obligatòria i una altra que depenent del cas se’ns requerirà. En el quart pas revisarem la informació introduïda i tan sols donarem consentiment a l’Ajuntament al tractament dels nostres Dades i finalment signarem la sol·licitud

RECOLLIDA NOTIFICACIÓ

Ens arribarà un avís al correu electrònic dient que tenim una notificació, per arreplegar aquesta notificació, podem accedir a la Seu Electrònica de l’Ajuntament. Entrarem a la Seu i polsarem sobre la “Bústia electrònica”. La següent pantalla que se’ns mostra haurem de seleccionar “Cl@ve”. Seguirem els passos per identificar-nos, un cop identificats ens retornarà a la bústia i tan sols tindrem que clicar sobre “Rebre Notificació.

En la següent pantalla sols ens caldrà acceptar l’avís legal i accedir, un cop fet aquest pas quedarem per notificats i ja podrem recollir la nostra notificació. El document el podrem descarregar o obrir clicant sobre ell.

DESCARREGA O VISUALITZA LA GUIA COM PUC RELACIONAR-ME ELECTRÒNICAMENT AMB L’ADMINISTRACIÓ?