Aquest matí, l’Alcalde de Sant Josep, Josep  Marí Ribas, i  la regidora de formació, Paquita Ribas, han presentat a les oficines municipals de Sant Jordi la Guia Empresarial de Sant Josep. Durant la presentació, on ha estat acompanyada de l’equip del departament, Ribas ha donat a conèixer als mitjans aquesta guia empresarial així com els resultats dels projectes que han dut a terme des del  departament.

Així, la regidora ha explicat que la Guia empresarial de Sant Josep té com a principal objectiu fer visible el teixit empresarial local a internet. Aquesta eina serveix per a ubicar, gràcies a la geolocalització, cada comerç i crear una fitxa amb informació general de cada empresa adherida. Aquesta ferramenta vol donar a conèixer tant a residents com a visitants l’oferta comercial i de serveis del nostre municipi. (www.guiaempresarialdesantjosep.com) De moment ja son 122 petites empreses les que en  formen part. “Facilitam així una tasca que sol ser difícil i econòmicament costosa per a una petita empresa com és la de donar-se visibilitat a les xarxes. El  nostre objectiu  és que siguin visibles i accessibles per enfortir el  teixit comercial del  nostre municipi.”

Durant 2018, l’àrea de formació i ocupació de l’Agencia de Desenvolupament Local, ha gestionat 7 programes subvencionats pel SOIB mitjançant els quals s’han contractat un total de 31 alumes-treballadors, 6 persones més com a personal laboral pels programes formatius i 13 contractacions mitjançant les convocatòries de Foment de l’ocupació, com són Visibles, Joves Qualificats i AODLs (agents de desenvolupament local), amb la finalitat de millorar les possibilitats d’inserció al mercat de treball dels participants, majoritàriament residents al municipi.

Aquestes iniciatives es poden dur a terme gracies al finançament per part del  SOIB de gairebé la totalitat dels costos. Durant 2018, el pressupost per al desenvolupament d’aquests programes i  contractacions ha estat de 702.000 euros,  dels quals l’Ajuntament n’aporta poc més de 42.000 que corresponen a la contractació  de les AODLs.

D’altra banda, l’àrea de Comerç ha  realitzat cursos de formació destinats al petit i mitjà comerç. Entre ells, les  jornades “Rendibilitat en el punt de venda: Disseny comercial i marxandatge visual per a la venda” o  el curs “Fes brillar el teu comerç per Nadal”. Així mateix s’ha donat suport a les iniciatives i programes impulsats per altres administracions, associacions o entitats, com per exemple  el concurs d’aparadorisme de la Cambra de Comerç i la campanya de Nadal de 6.000 € de PIMEEF.

També s’han donat a conèixer les ajudes i subvencions existents enfocades al comerç del municipi en matèria de modernització, internacionalització, relleu generacional, digitalització i modernització de l’estructura digital del nostre teixit comercial i consolidació i implantació d’empreses de les Illes Balears a mercats exteriors. Seguint amb aquest esperit, s’ha signat un conveni de col·laboració per al desenvolupament d’actuacions o programes específics de formació professional i/o de seguretat i salut laboral del sector de la construcció, i s’ha donat continuïtat al mercat artesanal “hippie” de platja d’en bossa i al Mercat de producte ecològic i d’artesania de Sant Josep.

El Punt d’Atenció a l’Emprenedor/a (Punt PAE)  ha donat d’alta durant 2018 mitjançant la plataforma de finestreta única un total de 20 empreses. També s’han donat suport a nous emprenedors i empreses en fase de consolidació i canvi en el seu model de negoci, gràcies a la qual cosa s’han aconseguit la concessió d’ajudes per a 7 empreses.

Des de l’Agència de Desenvolupament Local es continua treballant per crear oportunitats per a les persones residents al  municipi de Sant Josep i per això aquest mes de març es durà a terme un programa formatiu per  joves i un altre per a majors de 30 anys amb una durada de 12 mesos.  Ambdós programes impartiran la formació del certificat de professionalitat  ‘’Operacions auxiliars de serveis administratius i  generals’’ (390 hores), a més de competència en llengua anglesa.

També s’ha tornat a presentar un projecte a la convocatòria de formació dual “Sectors Estratègics’’,  juntament amb algunes nàutiques de l’illa d’Eivissa, i  que es preveu que es posi en marxa el febrer de 2019 amb una durada de 10 mesos.

Així  mateix, i  com a novetat,  també durant 2019 es posarà en marxa un nou  programa, el  SOIB Dona, que amb un contracte de 12 mesos persegueix oferir noves oportunitats d’inserció laboral a persones directament provinents de la Oficina de la dona.

L’Alcalde ha valorat molt positivament tota la feina que s’està fent en matèria d’ocupació  i  formació  així com en la vessant de l’àrea de dinamització comercial. “Era molt important per naltros posar de relleu d’una banda la importància de la formació per  incrementar les possibilitats d’inserció  al mon laboral dels nostres residents desocupats i per l’altra visibilitzar el  nostre teixit comercial amb noves iniciatives i  oportunitats. Creiem que ha estat tot un èxit i  que podem  estar molt orgullosos de la feina que s’ha fet i que es continua fent per al nostre municipi”

NOTA: Les persones o empreses interessades a participar en els programes poden, o contactar directament amb l’Ajuntament al telèfon 971 80 07 92 o  871 03 51 61 o  presentar una sol·licitud a través de la pàgina web: www.adlsantjosep.com