Oberta la convocatòria per sol·licitar els ajuts destinats a promocionar l’ocupació autònoma, impulsades per la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria i cofinançades pel Fons Social Europeu, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, a través de la Direcció General de Treball, Economia i Salut Laboral i l’IDI.

Qui es pot acollir a les ajudes?Treballadors autònoms que presentin accions subvencionables des de l’1 d’octubre 2018 fins 31 d’agost 2019, que estiguin domiciliats i desenvolupin la seva activitat a les Illes Balears.

Quines són les actuacions que es poden subvencionar? 

PROGRAMA 1. Ajudes Econòmiques a l’inici de l’activitat (establiment com a persona autònoma). Beneficiaris: Persones que acreditin situació de desocupació prèvia a l’alta de l’activitat (Targeta de Demanda del SOIB) o joves de 16 a 30 anys inscrits al Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Quantia: 4.000 € per a desocupats. 5.000€ per a dones desocupades (aquestes quanties es poden incrementar en segons quins casos). Compromisos: Mantenir l’activitat empresarial durant 3 anys. Requisit obligatori per a aquesta convocatòria: Disposar d’un pla d’empresa segons el model proposat per l’IDI i Realitzar una formació en línea prèvia a la sol·licitud (una vegada l’acabis recorda imprimir el certificat justificatiu).

PROGRAMA 2. Ajudes destinades al manteniment de l’activitat per compte propi. 

2.1 Per Fomentar la Conciliació (contractació de persones desocupades per substituir a l’emprenedor en situacions relacionades amb la maternitat o la paternitat. Beneficiaris: Persones que gaudeixin del permís de maternitat o paternitat o baixa laboral per risc durant l’embaràs. Quantia: L’equivalent al cost salarial i al de la Seguretat Social de la persona contractada amb un límit de 1.000€ al mes durant el permisos i, en el cas de riscos, un màxim de 8 setmanes. Compromisos: Mantenir la contractació durant el període establert.

2.2 Per Fomentar el relleu generacional (Establiment com a autònom d’una persona desocupada, perquè continuï amb el negoci d’una persona que finalitza la vida laboral. Beneficiaris: Persones que acreditin situació de desocupació prèvia a l’alta de l’activitat o joves de 16 a 30 anys inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Quantia: 4.000 € per a desocupats. 5.000€ per a dones desocupades (aquestes quanties es poden incrementar en segons quins casos). Compromisos: Mantenir l’activitat empresarial durant 3 anys.

PROGRAMA 3. Ajudes per a la consolidació i el creixement del projecte d’autoocupació.

3.1. Per al reenfocament del projecte d’autoocupació (Reenfocament de projectes d’autoocupació que acreditin com a mínim més d’un any per tal de millorar el negoci. Beneficiaris: Autònoms amb més d’un any d’activitat. Quantia: 4.000 € per a desocupats. 5.000€ per a dones desocupades. Compromisos: Mantenir l’activitat empresarial durant 3 anys. Requisit obligatori per a aquesta convocatòria: Disposar d’un pla d’empresa segons el model proposat per l’IDI i Realitzar una formació en línea prèvia a la sol·licitud (una vegada l’acabis recorda imprimir el certificat justificatiu).

3.2. Per a la primera contractació d’un treballador per part de l’autònom. La primera contractació per part d’un autònom d’una persona desocupada inscrita en el Servei d’Ocupació o en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Beneficiaris: Persones que contractin per primera vegada un treballador per compte d’altri que estigui desocupat. Quantia: 4.000 € per a homes i 5.000 € per a dones (la quantia de la subvenció es pot incrementar en segons quins casos). Compromisos: La contractació ha de tenir caràcter indefinit o fix discontinu i a temps complert. El contracte s’ha de mantenir com a mínim durant 1 any.

3.3. Ajudes per afavorir la inserció laboral d’autònoms col·laboradors (Inserció laboral dels familiars de l’autònom i que es donin d’alta com a autònoms col·laboradors). Beneficiaris: Persones que acreditin situació de desocupació prèvia a l’alta de l’activitat o Joves de 16 a 30 anys inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Cònjuge o parent per consanguinitat o afinitat fins a segon grau. Quantia: 2.000 € per a desocupats i 2.500 € per a dones desocupades (la quantia de la subvenció es pot incrementar en segons quins casos). Compromisos: Mantenir l’activitat d’autònom col·laborador durant 3 anys.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA – INFORMACIÓ I TRÀMITS 

Per a més informació o dubtes contacta amb nosaltres empren@santjosep.org


A més pots consultar la GUIA DINÀMICA D’AJUDES I SUBVENCIONS de la Dirección General de Pequeña y Mediana Empresa on es publiquen mensualment totes les ajudes disponibles a la nostra comunitat autònoma.