La Direcció General de Mercat Interior, Indústria, Emprenedoria i PIME (DG Growth) de la Comissió Europea ha convocat la 14a edició dels Premis Europeus a la Promoció Empresarial, oberta a la participació de totes les administracions, associacions publicoprivades i organitzacions empresarials dels estats membres de la UE.

Els premis s’organitzen en sis categories:

1.Promoció de l’esperit empresarial
2.Inversió en formació professional
3.Millora de l’entorn empresarial
4.Suport a la internacionalització de les empreses
5.Suport al desenvolupament dels mercats verds i l’eficiència en els recurso
6.Emprenedoria responsable i integradora.

Com en anys anteriors, la Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa (DGIPYME) és la coordinadora nacional dels premis. Hem ampliat el rang de destinataris a qui enviam aquesta comunicació, per la qual cosa t’oferim disculpes si ja has rebut aquesta informació amb anterioritat.

La DGIPYME considera essencial comptar amb exemples de polítiques públiques eficients i que contribueixin a difondre-les i a donar-los visibilitat en l’àmbit internacional. D’altra banda, no podem ignorar la complexa situació en què ens trobam, derivada de la COVID-19. A hores d’ara, és encara més rellevant mostrar exemples d’organitzacions que donen suport a l’emprenedoria, les bones pràctiques empresarials i promouen la col·laboració publicoprivada. En aquest sentit, els Premis

EEPA poden ser una plataforma per posar-les en valor.

Per això, et convid a participar en aquesta edició amb alguna iniciativa que fomenti l’emprenedoria i que hagi obtengut bons resultats durant els últims 15 mesos. Per a aquelles candidatures que resultin premiades o, fins i tot per als finalistes, és una gran oportunitat d’obtenir reconeixement i visibilitat en l’àmbit europeu i de relacionar-se amb altres actors que en l’àmbit internacional promouen iniciatives en favor de l’emprenedoria i de les PIME.

Així mateix, en el context actual, seria molt oportú conèixer projectes i iniciatives enfocats a combatre els efectes de la COVID-19 per emprenedors i PIME, que puguin ser enquadrades en les sis categories dels EEPA. Per a aquestes iniciatives no s’aplicarà el criteri de 15 mesos de funcionament, per raons òbvies i, pel que fa als resultats assolits, s’han d’assenyalar aquells dels quals es disposi, o una estimació dels resultats esperats (aspectes quantitatius i qualitatius i dades econòmiques concretes).

El termini per a la presentació de candidatures estarà obert fins al 24 d’agost de 2020. Les bases de la convocatòria, així com el formulari de participació, es poden descarregar a:

http://www.ipyme.org/es-ES/UnionEuropea/UnionEuropea/PoliticaEuropea/ActuacionesRelevantes/Paginas/EEPA-Convocatoria2020.aspx

Més informació al lloc web de la Comissió Europea:

https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/