Convocatòria d’una línia d’ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir les despeses d’operacions de finançament per a inversions productives previstes en el Pla estratègic industrial 2018-2025.

Beneficiaris:
Aquestes ajudes aniran adreçades a PIMES de naturalesa privada, i les societats civils o comunitats de béns domiciliades, que duguin a terme un projecte d’inversió per a la millora dels processos productius o de producte a les Illes Balears. Han de desenvolupar una activitat industrial d’algun dels epígrafs de l’IAE inclosos a les divisions 2, 3 i 4 de la secció primera, així com les incloses en el grup 162 o en el 504 de l’IAE.

Inversions susceptibles de finançament:
Seran susceptibles de subvenció les despeses per al finançament de les actuacions d’inversió productiva per a la millora dels processos productius o de producte del sector secundari, realitzades i formalitzades a centres productius de les Illes Balears.

On sol·licitar l’aval:Per a operacions menors de 100.000 € la sol·licitud s’ha de fer on-line al web d’ISBA. En aquest cas, és rebrà la resposta en un termini de 72 h.

Per a operacions majors de 100.000 €, s’ha de fer la sol·licitud a les oficines d’ISBA (c/ Genil, núm. 30, Palma).

+ Punts d’informació

– Eivissa. Formentera

c/ Múrcia, 21
CP 07800
971 398 930

Enllaços:
https://www.caib.es/seucaib/ca/201/empresas/tramites/tramite/4078108/