Ajuts de xecs de consultoria per a la competitivitat industrial de les Illes Balears en materia de digitalització, internacionalització i sostenibilitat.

Organisme emissor: Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears
Data des-de: jueves, 23 de marzo de 2023
Data fins al: lunes, 24 de abril de 2023
Categoria: Ajuts i subvencions
Adreçat a:
Temes:
Àmbit: islas Baleares

Descripció:
L’ajut de l’IDI preveu tres línies:
– «Idigital» per a l’elaboració de plans de transformació digital: les empreses rebran entre 60 i 40 hores de consultoria per elaborar un pla de digitalització o fer-ne el seguiment.

– «Iexporta»: els beneficiaris rebran 48 hores de consultoria especialitzada en matèria d’internacionalització i acompanyament en la definició i posada en marxa del pla de promoció exterior.

– «Isostenibilitat»: les empreses rebran 16 hores de consultoria per identificar i calcular les emissions amb efecte d’hivernacle i realitzar informes de la petjada de carboni.

Les empreses que sol·licitin l’ajut rebran l’assistència d’un consultor especialitzat que els guiarà en el procés i elaborarà un pla personalitzat per a cada beneficiari. El procés de sol·licitud dels xecs es farà a través de la Seu Electrònica de la CAIB. Les empreses poden accedir a una o a les tres línies previstes. Simplement, s’ha de fer una sol·licitud per a cada xec de consultoria.

BENEFICIARIS:
En són beneficiàries les empreses de caràcter industrial

Enllaços:
https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4616715&coduo=186&lang=ca
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2023/34/1131880