Objectiu:
La innovació es clau en les empreses competitives, essent de gran importància per a la supervivència de les organitzacions ja que contribueixen a situar-les en una posició adequada per afrontar els nous desafiaments que sorgeixen en un mercat globalitzat. La certificació en innovació, permet alinear la pràctica de la innovació de l’empresa amb les millors pràctiques en gestió de la innovació recollides en les normes de certificació, a la vegada que obtenir un reconeixement a la seva activitat innovadora. Així mateix, en el cas de les pimes, possibilita el seu accés al pròxim Segell de Pime Innovadora Balear, i al Segell Pime Innovadora del Ministeri de Ciència i Innovació que permet beneficiar-se de manera simultània d’ importants deduccions fiscals a la innovació i de bonificacions en les quotes de la Seguretat Social del personal innovador. De tal manera, en aquesta formació promoguda dins la Factoria d’Innovació de la Direcció General d’Innovació del GOIB, s’ofereixen els aprenentatges claus per obtenir els diferents tipus de certificacions a la innovació per part de les empreses.

Adreçat a:
Petites, mitjanes i grans empreses de les Illes Balears de qualsevol sector empresarial.

Competències:

Es tracta d’un contingut que farà que els assistents disposin dels aprenentatges claus per emprendre un procés de certificació de les seva activitat innovadora, dotant als assistents del coneixement de les diferents normes en que certificar-se, dels beneficis que aporta cadascuna d’aquestes, i de elements pràctics per a dur a terme aquest procés de certificació de la innovació.

Dates, horaris i lloc de celebració:

Dimarts 21 de març, de 9h30 a 11h30 a Palma de Mallorca (Sala de Premsa Parc Bit)

Dimecres 22 de març, de 16h00 a 18h00 a Menorca (CentreBit Menorca, Alaior)

Divendres 24 de març, de 9h30 a 11h30 a Eivissa (Edifici polivalent de Cas Serres)

Programa: 

Segell Pime Innovadora 
– Què és?
– Condicions per ser considerat Pime Innovadora

Certificacions per a Pime Innovadora
– Tipus de certificacions en gestió de la innovació
– Certificacions Pime Innovadora i Jove Empresa Innovadora
– Certificació UNE166002 (Sistema de Gestió de la R+D+i)

Sol·licitud del Segell Pime Innovadora

Inscripcions:

https://forms.office.com/e/mCdVhzGKT8

Per qualsevol consulta adreceu-vos a:

factoriainnovacio@fi-group.com