Objectiu:
Els projectes innovadors tenen un grau de complexitat i d’incertesa important,
de tal manera la gestió d’aquests projectes és un factor crític per a l’assoliment
dels objectius i del resultats que s’ha marcat l’empresa en relació a la seva
activitat d’innovació. Una eficient gestió de projectes permetrà alinear,
planificar i gestionar els projectes per assolir amb èxit els seus objectius i els
lliurables plantejats, mitjançant la identificació i gestió dels riscos, una gestió
acurada dels recursos, i les comunicacions entre els diferents equips i interessats.
De tal manera, en aquesta formació promoguda dins la Factoria d’Innovació de
la Direcció General d’Innovació del GOIB, s’ofereixen els aprenentatges claus
en la gestió de projectes innovadors a través dels principals conceptes
relacionats amb la gestió de projectes de recerca, desenvolupament i
innovació (R+D+i), identificant les diferents fases corresponents, els agents del
ecosistema de l’R+D+i, així com les eines més recents per a la seva gestió.

Adreçat a:
Petites, mitjanes i grans empreses de les Illes Balears de qualsevol sector
empresarial.

Competències:
El contingut de la formació et permetrà desenvolupar les següents competències.

• Visió general de la R+D+i i el seu ecosistema.
• Sistematització del procés de planificació,
seguiment i control de projectes de R+D+i.
• Millora en la presa de decisions i en la gestió de
prioritats.
• Optimització de recursos i minimització riscos.
• Increment de l’eficàcia i el percentatge d’èxit
del resultat innovador del teu projecte.
• Coneixement i aprofitament dels incentius i diferents vies de finançament
de projectes de R+D+I

Dates, horaris i lloc de celebració:

• Eivissa: dimarts 16/5, dimecres 17/5 i dijous 18/5 de 9h00 a 12h30 a Eivissa
(Edifici polivalent de Cas Serres)

Programa:

• SESSIÓ 1: INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ DE PROJECTES DE R+D+I
o Introducció a la R+D+i
o Gestió de projectes R+D+i: conceptes inicials
o Cas pràctic: Portfoli R+D+i
o Metodologies de gestió de projectes de R+D+i
o Cas pràctic: Processos PM2

• SESSIÓ 2: GESTIÓ DE PROJECTES ÀGIL
o Gestió de projectes de R+D+i (continuació)
o Introducció a les metodologies àgils
o Cas pràctic: Agile kick-off project

• SESSIÓ 3: ECOSISTEMA R+D+I I FINANÇAMENT DE PROJECTES R+D+I
o Introducció als ecosistemes de R+D+i
o Cas pràctic: Com identificar col·laboradors rellevants per al meu
projecte de R+D+i
o Protecció i explotació de resultats de la R+D+i
o Finançament de projectes de R+D+i

Inscripcions:
https://forms.office.com/e/TVQGNmbxKW

Per qualsevol consulta adreceu-vos a: factoriainnovacio@fi-group.com