La Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular ha publicat una subvenció destinada a promocionar l’ocupació autònoma per abordar el repte demogràfic i facilitar la transformació productiva cap…

La Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular ha publicat una subvenció destinada a promocionar l’ocupació autònoma per abordar el repte demogràfic i facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital.

Programa: ajuts econòmics a l’inici de l’activitat, destinats a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d’ocupació com a treballadors autònoms.

Documentació específica:
–  Formació en línia
–  Pla d’empresa

Aquesta convocatòria incorpora una sèrie d’accions de suport per iniciar la transformació cap a l’economia verda o la transformació digital. Les accions esmentades consisteixen en la participació de l’empresa en un taller que li permetin millorar l’activitat. Aquest taller s’ha de realitzar una vegada s’hagi concedit la subvenció i està publicat a: http://dgpe.caib.es

Quantia de l’ajuda: 5.000 €

Període subvencionable per a l’any 2023: el període temporal per iniciar i desenvolupar les activitats a subvencionar és entre 1 de juny de 2022 i el 31 de maig de 2023.

Termini de presentació de sol•licituds: de l’1 de març al 30 de juny de 2023 o quan el crèdit s’hagi exhaurit.

La presentació de les sol·licituds s’efectuarà en un únic tràmit: Presentació de la sol·licitud (requereix signatura electrònica). S’accedirà al procediment “Ajuts per promocionar l’ocupació autònoma” de la seu electrònica de la CAIB, a través del qual es presentarà la sol·licitud i la documentació requerida.

PER FORMULAR LA VOSTRA SOL·LICITUD HEU DE PREMER AQUI

Més informació

Bases de la convocatòria publicada al BOIB

Modificació BOIB 31/01/2023

Modificació BOIB 28/02/2023