Ajudes per una segona oportunitat dels treballadors autònoms o per compte propi per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital amb el finançament de la Unió Europea – “NextGenerationEU”

  Organisme emissor: Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball
  Data des-de: dimarts, 15 de febrer de 2022
  Data fins al: dimarts, 31 de maig de 2022
  Categoria: Ajutssubvencions
  Adreçat a:
  Temes:
  Àmbit: Illes Balears

  Descripció:
  OBJECTE:
  Proporcionar als autònoms i emprenedors que no hagin tingut èxit en la seva trajectòria professional, una segona oportunitat, i facilitar el retorn a l’ocupació d’aquells treballadors autònoms o per compte propi, que hagin esgotat la prestació per cessament d’activitat de la Seguretat Social i per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital.

  BENEFICIARIS:
  Els treballadors autònoms o per compte propi que tinguin reconegut el dret a percebre la prestació per cessament d’activitat de la Seguretat Social, i aquells treballadors autònoms o per compte propi que tenint reconegut el citat dret, hagin iniciat el període de gaudi de la prestació per cessament d’activitat de la Seguretat Social en els dotze mesos anteriors a la publicació de les normes reguladores d’aquestes ajudes.

  L’AJUDA CONSTARÀ DE DUES FASES:
  — Una primera fase en la qual el beneficiari rebrà una ajuda econòmica condicionada a la seva participació en un itinerari personalitzat de re-emprenedoria o d’ocupació, rebent assessorament i, si és el cas, formació per a la tornada al mercat de treball.
  — Una segona fase en la qual el beneficiari torna a emprendre, rebrà una ajuda econòmica en donar-se novament d’alta com a treballador autònom o per compte propi en el Règim corresponent de la Seguretat Social.

  QUANTIA:
  —En la primera fase en la qual el beneficiari rebrà una ajuda econòmica de 2.000 euros, condicionada a la seva participació en un itinerari personalitzat de re-emprenedoria o d’ocupació.
  —En la segona fase en la qual el beneficiari decideix tornar a emprendre, rebrà una ajuda econòmica en donar-se novament d’alta com a treballador autònom o per compte propi en el Règim corresponent de la Seguretat Social de 3.000 euros per tornar a reemprendre.

  Enllaços:
  https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/180/1103362
  http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5017476&lang=ca&coduo=2
  https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/8/1103829