1 Persona ALUMNA-TREBALLADORA del Programa Ocupació i Formació SOIB JOVE Jardins de sa Talaia

  Ocupació sol·licitada: 1 Persona ALUMNA-TREBALLADORA del Programa Ocupació i Formació SOIB JOVE Jardins de sa Talaia

  Lloc de Feina:  Sant Josep de Sa Talaia.

  Data d’inici: 23/03/2022

  Durada:  5 mesos i 24 dies

  Dades addicionals

  Funcions: ALUMNAT-TREBALLADOR del Programa Ocupació i Formació que consistirà en:

  • Realitzar operacions de jardineria en parcs, jardins i instal·lacions municipals relacionades amb el AGAO0108 Activitats auxiliars en vivers, jardins, i centre de jardineria i amb l’obra social descrita al projecte.
  • Seguir la formació contemplada dins el programa de formació i ocupació SOIB JOVE Jardins de sa Talaia.
   • AGAO0108 Activitats auxiliars en vivers, jardins, i centre de jardineria
   • FCOO02 sensibilització en la igualtat d’oportunitats
   •  SSCE01 Anglès A1
   • FCOO01 Inserció laboral i tècniques de recerca d’ocupació

  Requisits:

  • Tenir menys de 30 anys.
  • Estar inscrit en el SOIB com a persona desocupada amb la targeta de demandant d’ocupació en situació d’alta.
  • Ser beneficiari/a del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  • Complir amb els criteris d’accés exigits al certificat de professionalitat que s’imparteix i/o a les especialitats formatives
   • Nivell acadèmic o de coneixements generals mínim de segon curs d’ESO o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals.
  • Complir amb els requisits establerts a la normativa reguladora del contracte de formació i aprenentatge.
  • Participar en la formació contemplada dins el programa de formació i ocupació.

  Altres dades: Preferiblement resident al municipi de Sant Josep de sa Talaia amb possibilitat de desplaçaments dins el municipi.

  Salari: 1.125,69€ bruts mensuals amb prorrata pagues extres inclosa.

   

  Govern de les Illes Balears – ACCFOR (caib.es)