Ocupació sol·licitada: 10 vacants com ALUMNAT-TREBALLADOR del Programa Ocupació i Formació SOIB 30 Jardins de sa Talaia II

  Ocupació sol·licitada: 10 vacants com ALUMNAT-TREBALLADOR del Programa Ocupació i Formació SOIB 30 Jardins de sa Talaia II

  Lloc de Feina:  Sant Josep de Sa Talaia.

  Data d’inici: 03/11/2022

  Durada:  6 mesos

  Dades addicionals

  Funcions: ALUMNAT-TREBALLADOR del Programa Ocupació i Formació que consistirà en:

  • Realitzar operacions de jardineria en instal·lacions municipals relacionades amb el AGAO0108 Activitats auxiliars en vivers, jardins, i centre de jardineria i amb l’obra social descrita al projecte.
  • Seguir la formació contemplada dins el programa de formació i ocupació SOIB JOVE II Jardins de sa Talaia.
   • AGAO0108 Activitats auxiliars en vivers, jardins, i centre de jardineria
   • FCOO02 sensibilització en la igualtat d’oportunitats
   • FCOO01 Inserció laboral i tècniques de recerca d’ocupació

  Requisits:

  • Tenir més de 30 anys.
  • Estar inscrit en el SOIB com a persona desocupada amb la targeta de demandant d’ocupació en situació d’alta.
  • Complir amb els criteris d’accés exigits al certificat de professionalitat que s’imparteix i/o a les especialitats formatives
  • Complir amb els requisits establerts a la normativa reguladora del contracte de formació en alternança.
  • Participar en la formació contemplada dins el programa de formació i ocupació.

  Altres dades: Preferiblement resident al municipi de Sant Josep de sa Talaia amb possibilitat de desplaçaments dins el municipi.

  Salari: 1.201,01€ bruts mensuals amb prorrata pagues extres inclosa.

  Condicions: Contracte de formació en alternança. Jornada completa. Horari de 8h a 15:30h. Inscripcions al següent enllaç:

  Informació i accés a les ofertes per a alumnat-treballador per als programes mixts SOIB Ocupació i Formació | Servei d’Ocupacio