Ocupació sol·licitada: Docent de C.P. de ADGG0408 al Programa SOIB JOVE T’atenem Sant Josep IV

  Ocupació sol·licitada: Docent de C.P. de ADGG0408 al Programa SOIB JOVE
  T’atenem Sant Josep IV
  Lloc de Feina: Sant Josep de Sa Talaia
  Data d’inici prevista: 17/10/2022
  Durada: 7 meses
  Dades addicionals

  Funcions:
   Docent del projecte mixt de formació i ocupació SOIB JOVE T'atenem Sant
  Josep IV, que consistirà en:
   Impartir i avaluar els mòduls del Certificat de Professionalitat ADGG0408
  OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS
   Acompanyar, supervisar i organitzar la part de treball efectiu de l’alumnat-
  treballador realitzant els desplaçaments necessaris.
   Donar suport a al direcció del programa i realitzar les gestions i tràmits interns
  necessaris per al correcte desenvolupament del programa.
  Requisits:
   Titulacions admeses:
  o Llicenciat, enginyer, arquitecte o el titulo de grau corresponent o altres
  títols equivalents.
  o Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el titulo de grau
  corresponent o altres títols equivalents.
  o Tècnic i Tècnic Superior de la família professional d'Administració i
  gestió.
  o Certificats de professionalitat de nivell 2 i 3 de l'àrea professional de
  Gestió de la Informació i comunicació de la família professional
  d'Administració i gestió.

   1 any d’experiència a la unitat competència, si no té titulació es demanen
  acreditar 3 anys d’experiència a la unitat de competència.

   Acreditar la capacitació docent

   Nivell de català B2 ( Si no pot acreditar el nivell de llengua catalana es realitzarà
  prova de nivell)
   Permís de conduir B i vehicle propi.
   Coneixements informàtics: paquet Office avançat

  Grup Professional: A2

  Condicions: Contracte temporal fins el 17/05/2023. Jornada completa. Horari de 8
  a 15:30h. Salari i inscripcions fins al 05/10/2022 al següent enllaç:

  Ofertes de personal directiu, docent i de suport per als programes mixts SOIB Ocupació i Formació | Servei d’Ocupacio