AJUDES I SUBVENCIONS A LA CIUTADANIA

AJUDES I SUBVENCIONS A LA CIUTADANIA

Recollim totes les ajudes i subvencions en curs destinades a donar suport a la creació o a la millora de l’activitat empresarial.

Estat de la sol·licitud:

Finalitzada

Convocatòria de concessió d’ajudes per als centres que imparteixen educació primària o secundària adherits al Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-22 o programa equivalent, que tenen alumnat empadronat en el municipi de Sant Josep de sa Talaia, curs 2021-22S’aprova la convocatòria per participar en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-22 en centres docents
sostinguts amb fons públics...

Més informació

Estat de la sol·licitud:

Finalitzada

Convocatòria de concessió d’ajudes d’un màxim de 150,00 € cada una per a la compra de llibres de text o llibres de lectura obligatòria d’ESO o dispositius digitals individuals per a alumnat de primària i secundària empadronat en el municipi de Sant Josep de sa TalaiaS’aprova la convocatòria per participar en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-22 en centres docents sostinguts amb fons públics

Més informació

Estat de la sol·licitud:

Finalitzada

Convocatòria de subvencions en matèria de lloguer en el municipi de Sant Josep de sa TalaiaL'objectiu d'aquesta convocatòria és la concessió d'ajudes econòmiques adreçades a facilitar l'accés i el gaudiment d'un habitatge en règim de lloguer a través de l'atorgament d'ajudes directes als llogaters...

Més informació

Estat de la sol·licitud:

Finalitzada

Convocatòria de concessió d’ajudes per escolarització al primer cicle d’educació infantil adreçades a famílies amb infants empadronats al municipi de Sant Josep de sa Talaia (curs 21/22)L'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, a l'efecte de facilitar en la mesura del que sigui possible la conciliació de vida laboral i familiar entre els residents al municipi, promou serveis d'atenció a la vida diària de les famílies...

Més informació

Estat de la sol·licitud:

Finalitzada

Convocatòria de concessió d’ajudes de 800,00 € cada una que poden servir de complement i promoció per als estudiants del municipi de Sant Josep de sa Talaia que cursin estudis universitaris o cicles formatius de grau mitjà o superior durant el curs 2021Convocatòria de concessió d'ajudes de 800,00 € cada una que poden servir de complement i promoció per als estudiants del municipi de Sant Josep de sa Talaia que cursin estudis universitaris o cicles formatius...

Més informació