La Direcció General de Comerç ha obert la convocatòria de subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i de determinades empreses de serveis, així com facilitar la continuïtat dels establiments considerats emblemàtics, i que atendrà amb especial atenció a les empreses més afectades per la crisi de la COVID-19, publicada en el BOIB núm. 31, de l’1 de març de 2022.Les actuacions que es poden subvencionar són les següents:

  • Inversions per a la millora tecnològica i digital encaminada a potenciar el comerç electrònic en establiments de venda presencial.
  • Inversions que impliquin un avenç cap una economia baixa en carboni, la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat.
  • Inversions per a la millora de l’accessibilitat i per eliminar barreres arquitectòniques.
  • Adquisició i instal·lació de l’equipament necessari per a la modernització de l’establiment.
  • Adquisició i instal·lació de l’equipament necessari per a la millora de la imatge de l’establiment.
  • Obres i reformes que comportin la millora i modernització de l’establiment i per adaptar els locals a les noves necessitats sorgides a causa de la crisi de la COVID-19.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el dia 1 d’abril de 2022.

Trobareu tota la informació de la convocatòria a l’enllaç següent de la Direcció General de Comerç https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5131063&coduo=57&lang=ca . També podeu telefonar al 971 177 000 + 62966  / 62969 / 62970.

Per a més informació