La Universitat de les Illes Balears (UIB), amb la col·laboració de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) i l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI), en el marc de la càtedra Iemprèn, convoquen els II Premis Iemprèn per als millors treballs de fi de grau (TFG) i treballs de fi de màster (TFM) relacionats amb l’emprenedoria i/o la innovació.

Hi pot participar tot l’alumnat que hagi presentat i superat un TFG o TFM durant el curs acadèmic 2021-22 i 2022-23 de qualsevol dels estudis de la UIB, en relació amb:

 • Dissenyar un producte o servei, creatiu, tecnològic o de qualsevol àmbit de coneixement.
 • Elaborar un pla de negoci o un pla de viabilitat empresarial.
 • Realitzar un projecte innovador de qualsevol àrea susceptible per crear una empresa.

Es concediran els premis següents:

 • 1r premi:  3.000 euros.
 • 2n premi: 2.000 euros.
 • 3r premi: 1.000 euros.
 • Premi en innovació dins l’àmbit social: 2.000 euros.

Les persones interessades han d’emplenar el formulari i adjuntar-hi la següent documentació:

 • Resum del TFG o TFM.
 • Còpia del TFG o TFM en format PDF.
 • Captura de pantalla de la nota acadèmica del TFG o TFM o extracte acadèmic.
 • Un vídeo en format mp4, d’una durada màxima de 2 minuts, en què s’expliquin les motivacions del projecte i els punts forts.
 • De manera voluntària, resum executiu.

La data límit per presentar la candidatura als premis és el 31 d’octubre.

Més informació i inscripció.