Ocupació sol·licitada:
COORDINADOR/A PROGRAMA FORMACIO DUAL

Nombre de llocs oferts: 1

Categoria professional: A1

Titulació acadèmica requerida:
Llicenciatura en Pedagogia, Psicopedagogia, Psicologia o equivalent.

Funcions i tasques del lloc de feina:
COORDINAR PROGRAMA FORMACIO DUAL SECTORS ESTRATÈGICS (projecte que implica formació en un certificat de professionalitat del sector nàutic i un contracte de treball):
– Facilitar la coordinació i coherència entre l’activitat formativa i l’activitat laboral que formen part del programa.
– Ser l’interlocutor entre el SOIB, el Centre de Formació i les diferents empreses que formen part del projecte.
– Col·laborar amb el tutor d’empresa en l’acollida, seguiment i avaluació de l’alumnat en l’activitat laboral del programa.
– Col·laborar, tant amb el centre de formació com amb les empreses, en les diferents tasques administratives necessàries pel desenvolupament del programa (formalització dels contractes, documentació requerida pel SOIB o altres organismes…)
– Planificació, organització i gestió del projecte.
– Seguiment i control del desenvolupament del projecte en coordinació amb el personal municipal gestor.
– Direcció, coordinació i suport pedagògic de les activitats formatives que es duran a terme.
– Gestió pressupostària i econòmica del programa (incloent justificació econòmica).
– Impartició de l’especialitat formativa FCOO02 Sensibilització en igualtat d’oportunitats).

Localitat del lloc de feina:
Sant Jordi de ses Salines (Oficines Municipals de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia)

Municipi:
Sant Josep de sa Talaia

Tipus de contracte:
Temporal

Durada del contracte:
De l’1 d’octubre de 2019 al 27 de gener de 2020.

Tipus de jornada:
Parcial: 80% (30 hores setmanals)

Salari brut mensual:
1.819,94€ (Inclou salari, prorrata paques extres i plus residencia)

Altres requisits:
Carnet de conduir i vehicle propi
Nivell C1 de català o realització de prova de nivell
Informàtica a nivell usuari avançat
Formació i/o experiència en coordinació de programes formatius.
Formació en igualtat d’oportunitats (150 hores)

Procés selectiu:
Es realitzarà procés selectiu entre el SOIB i l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

Formulari d’inscripció